Дозвіл на використання персональних даних

Відповідно до зазначеної мною інформації на сайті https://www.vorobievy-gory.kharkov.ua, керуючись Законом України «Про захист персональних даних», цим надаю Товариству з обмеженою відповідальністю «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «ВОРОБЙОВІ ГОРИ» , код ЄДРПОУ 42878058, місцезнаходження: УКРАЇНА, 61145, м.Харків, вул. Сухумська, будинок № 24, офіс 8 (далі Товариство) дозвіл на обробку моїх персональних даних (відомостей та сукупностей відомостей про мене), власником яких є зазначене Товариство, на таких умовах:

1.Мета обробки персональних даних:

забезпечення реалізації відносин у сфері реклами, маркетингу та збору персональних даних у комерційних цілях, для інформування фізичних осіб про акції та спеціальні пропозиції власників, дилерські центри власника та про інших партнерів власника, вивчення попиту споживачів, інформування клієнтів про нові моделі товарів, виробника товарів, місця продажу товарів та рекламні акції, що проводяться виробником товарів та/або продавцями таких товарів, виконання вимог законодавства щодо захисту прав споживачів відповідно до Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, Закону України «Про рекламу», Закону України «Про захист прав споживачів», Закону України «Про телекомунікації», Закону України «Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні», інших законів та підзаконних нормативно-правових актів виключно для здійснення повноважень, визначених законами та на підставі згоди суб’єкта персональних даних.

2. Цілі обробки персональних даних:

 • збір інформації щодо товарів, споживачів товарів, експлуатації товарів споживачами, виявлених недоліків (браку, поломок тощо) товарів та їх причин;

 • виконання визначених чинним законодавством України гарантійних та інших зобов’язань перед споживачами;

 • ведення статистики звернень споживачів та недоліків товарів, поломок та браку, їх причини;

 • надання інформації споживачам про товари, їх виробника та продавців;

 • виконання вимог законодавства щодо захисту прав споживачів;
 • виконання інших вимог чинного законодавства України.

3. Склад та обсяг персональних даних, які можуть збиратися та оброблятися:

 • прізвище, ім’я, по батькові;
 • дата народження;
 • стать;
 • адреса;
 • інші відомості про факти та обставини, що характеризують особу як споживача товарів (інформація щодо покупок, споживчі звички);
 • відомості про засоби зв’язку зі споживачем (поштова адреса, контактний номер засобу зв’язку, адреса електронної пошти тощо).

4. Термін зберігання персональних даних:

персональні дані зберігатимуться протягом терміну, необхідного для досягнення зазначених вище цілей та цілей обробки таких даних. Персональні дані можуть бути знищені після закінчення терміну зберігання або у випадках, передбачених чинним законодавством України. Зберігання персональних даних здійснюватиметься Товариством за своїм місцезнаходженням, а також можливо розпорядниками, зазначеними у п. 6.

5. Порядок використання персональних даних та захисту персональних даних:

Персональні дані будуть використовуватися Товариством та розпорядниками виключно для мети та цілей, зазначених у пунктах 1 і 2 цієї згоди відповідно до чинного законодавства України; використання персональних даних працівниками Товариства здійснюється лише відповідно до їх трудових обов’язків. Товариство та розпорядники персональних даних вживатимуть необхідні організаційні та технічні заходи для захисту персональних даних від неправомірного доступу до них третіх осіб.

Товариство та розпорядники персональних даних здійснюватимуть з персональними даними дії, необхідні для мети та цілей, зазначених вище, включаючи (але не обмежуючись цим): здійснювати обробку повністю або частково в інформаційній (автоматизованій) системі та/або у картотеках персональних даних; здійснювати збір в обсязі, необхідному для вищезгаданих цілей; реєстрацію, накопичення, адаптацію, зміни, відновлення, використання, знеособлення відомостей; здійснювати розповсюдження (розповсюдження, реалізацію, передачу) персональних даних розпорядникам персональних даних та третім особам, зазначеним у цій згоді; зберігати персональні дані протягом терміну, необхідного для вищезгаданих цілей; знищувати персональні дані після закінчення терміну їх зберігання.

6. Порядок розповсюдження персональних даних:

Персональні дані, зібрані Товариством, можуть бути поширені (передані) Товариством з метою та цілями, зазначеними вище у цій згоді, розпорядникам персональних даних, здійснювати обробку персональних даних за дорученням Товариства, до яких належать треті особи , з якими Товариство або розпорядники, на свій розсуд, укладатимуть відповідні договори за умови прийняття всіх можливих та залежних від розпорядників та третіх осіб заходи для збереження конфіденційності персональних даних. Персональні дані можуть передаватися третім особам, яким Товариство зобов’язане надавати персональні дані споживачів відповідно до чинного законодавства (органи державної влади та місцевого самоврядування, уповноважені здійснювати контроль за дотриманням прав споживачів тощо); правонаступникам Товариства у разі реорганізації Товариства.

7. Порядок доступу до персональних даних:

Доступ до персональних даних, зібраних Товариством, здійснюється відповідно до Закону України «Про захист персональних даних». Таким чином, цією згодою на обробку моїх персональних даних я надаю Товариству дозвіл здійснювати будь-яку дію або сукупність дій із моїми персональними даними для цілей, зазначених вище; здійснювати збір в обсязі, необхідному для вищезгаданих цілей; реєстрацію, накопичення, адаптацію, зміну, відновлення, використання, знеособлення відомостей про мене; здійснювати розповсюдження (розповсюдження, реалізацію, передачу) моїх персональних даних розпорядникам персональних даних та третім особам без повідомлення мене про це розповсюдження; зберігати мої персональні дані протягом терміну, необхідного для вищезгаданих цілей; знищувати мої особисті дані після закінчення терміну їх зберігання.

Зокрема, я надаю Товариству згоду (дозвіл) розповсюджувати (розповсюджувати, реалізовувати, передавати) мої персональні дані, зібрані Товариством, без повідомлення мене про це розповсюдження моїх даних, якщо мої персональні дані в межах зазначеного вище складу та обсягу передаються Товариством з метою та цілями, зазначеними вище у цій згоді, розпорядникам персональних даних та/або третім особам, яким Товариство зобов’язане надавати персональні дані споживачів відповідно до чинного законодавства (органи державної влади та місцевого самоврядування, уповноважені здійснювати контроль за дотриманням прав споживачів тощо), правонаступникам Товариства у разі реорганізації Товариства.

8. Права, зумовлені ст. 8 Закону України 2297-VI «Про захист персональних даних» у зв’язку з обробкою персональних даних:

1) знати про джерела збору, місцезнаходження своїх персональних даних, мету їх обробки, місцезнаходження власника або розпорядника персональних даних або дати відповідне доручення про отримання цієї інформації уповноваженим їм особам, крім випадків, встановлених законом;

2) отримувати інформацію про умови надання доступу до персональних даних, включаючи інформацію про третіх осіб, яким передаються персональні дані;

3) на доступ до своїх персональних даних;

4) отримувати не пізніше ніж за тридцять календарних днів з дня надходження запиту, крім випадків, передбачених законом, відповідь про те, що обробляються персональні дані, а також отримувати зміст таких персональних даних;

5) пред’являти мотивовану вимогу власнику персональних даних із запереченнями проти обробки своїх персональних даних;

6) пред’являти мотивовану вимогу про зміну або знищення своїх персональних даних будь-яким власником та розпорядником персональних даних, якщо ці дані обробляються незаконно або є недостовірними;

7) на захист своїх персональних даних від незаконної обробки та випадкової втрати, знищення, пошкодження у зв’язку з умисним приховуванням, ненаданням або несвоєчасним їх наданням, а також на захист від надання відомостей, які є недостовірними або ганьблять честь, гідність та ділову репутацію фізичної особи ;

8) звертатися зі скаргами на опрацювання своїх персональних даних до Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини або до суду;

9) застосовувати засоби правового захисту у разі порушення законодавства про захист персональних даних;

10) вносити застереження щодо обмеження права на обробку своїх персональних даних при наданні згоди;

11) відкликати згоду на обробку персональних даних;

12) знати механізм автоматичного оброблення персональних даних;

13) на захист від автоматизованого рішення, що має правові наслідки.

Повідомлення про дії з моїми персональними даними, які Товариство як власник персональних даних має надавати мені як суб’єкту персональних даних відповідно до Закону «Про захист персональних даних», прошу вручати мені особисто в руки або спрямовувати відповідно до зазначених контактних даних.

Надаючи згоду на обробку персональних даних, я підтверджую, що був/ла поставлений до відома Товариством про 1) власника персональних даних, склад та утримання зібраних персональних даних, цілі збору персональних даних та осіб, яким передаються/можуть передаватися персональні дані, 2) про місця зберігання персональних даних та 3) про свої права, зумовлені статтею 8 Закону № 2297-VI «Про захист персональних даних» у зв’язку з обробкою моїх персональних даних для цієї мети.